Történelem

A Visegrádi Együttműködés – annak középkori előzményére, az 1335-ös királytalálkozóra építve – a rendszerváltást követően, 1991-ben jött létre, gyönyörű történelmi városunkban, Visegrádon.

 

1335-ben a Visegrádi Vár volt a helyszíne Károly Róbert magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király csúcstalálkozójának, amelyen szoros együttműködésről állapodtak meg a politika és a kereskedelem területén, együttes erőt kifejtve a környező nagy birodalmak mellett.

Visegrád

Kései utódaikat ez ihlette a sikeres közép-európai kezdeményezésre.

1991. február 15-én az ugyanitt, Visegrádon aláírt együttműködési nyilatkozattal jött létre a Visegrádi Csoport. Az alapítók – Václav Havel, a Csehszlovák Szövetségi Köztársaság elnöke, Antall József, magyar miniszterelnök és Lech Wałęsa, lengyel elnök – a jószomszédi viszonyok ápolását, a totalitárius rendszer maradványainak felszámolását és az euroatlanti integrációt tűzték ki célul. Ezt követően 1993-ban Csehszlovákia kettészakadásával vált négytagúvá a Visegrádi Együttműködés.

Az alapító nyilatkozat aláírása, 1991. február 15-én, Visegrádon.

A rugalmas formában, intézményesülés nélkül működő együttműködés főként kormányzati egyeztetésekben, érdekegyezés esetén pedig a közös álláspontok képviseletében nyilvánult meg. A V4-ek NATO- és EU-csatlakozása 2004-re végbement, majd a Schengen-i csatlakozás jelentett újabb mérföldkövet. 2004 után a V4 megújult, az együttműködés szervezettebbé vált, és egyre több szakterületre terjedt ki. Az Európai Uniós ügyekben, mint az uniós költségvetés, a kohéziós és agrárpolitika, a kül- és biztonságpolitika vagy a közlekedési, energetikai és klímapolitika területén a V4 a közös fellépés alapvető kerete lett.

 

A más országokkal való V4+ partnerségek szintén egyre nagyobb figyelmet kaptak, különös tekintettel a nyugat-balkáni EU-bővítés, valamint a Keleti Partnerség támogatására, majd az Európán kívüli partnerekkel való politikai párbeszédre és közös projektekre, Izraeltől Japánig. Máig több mint 50 állam volt érintett a V4+ együttműködésben.

 

A V4-ek közötti társadalmi kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében 2000-ben hozta létre a négy kormány a Nemzetközi Visegrádi Alapot, melynek működése máig tartó sikertörténet. Az intézmény a legkülönbözőbb témákban pályázatokat, valamint egyetemi és kutatói ösztöndíjakat finanszíroz a V4-en belüli kulturális, tudományos és innovációs, turisztikai vagy sport kapcsolatok fejlesztésére, valamint támogatást nyújt a szomszédos térségeknek is (Balkán, Kelet-Európa).

 

2010 után a V4 együttműködés tovább szélesedett és mélyült. Hangsúly került olyan fontos témákra, mint a közlekedési és energetikai infrastruktúra fejlesztése, a kutatás-fejlesztés és innováció, újabban pedig a digitalizáció, vagy a régiós startup- politika.

 

A V4 2021. február 15-én ünnepelte 30. évfordulóját. Az ebből az alkalomból tartott krakkói csúcson a négy ország kormányfői nyilatkozatot adtak ki az együttműködés eredményeiről és jövőjéről, valamint a digitalizációs együttműködés erősítéséről is.